Glasheldere afspraken met SITA

Glasheldere afspraken met SITA

Per 1 augustus start er een pilot voor twee maanden om in de binnenstad van Deventer het glas op te laten halen door Deventer Stadsdistributie. Voordeel voor de huidige inzamelaar SITA is dat zij het glas eens per week bij het depot van Deventer Stadsdistributie op kunnen halen en niet meer de binnenstad in hoeven.

SITA is specialist op het gebied van betrouwbaar en duurzaam afvalmanagement. Dit betekent dat zij alles in huis hebben voor de inzameling en het transport van diverse afvalsoorten op een duurzame wijze. Ook in deze pilot staat duurzaamheid hoog in vaandel. Deventer Stadsdistributie verzamelt met elektrische wagens het glas waardoor de binnenstad wordt ontzien van vrachtverkeer van SITA. Hierdoor wordt de binnenstad veiliger, wordt brandstof bespaard en wordt de CO2-uitstoot gereduceerd.

Stadsdistributie gaat regionaal

Stadsdistributie gaat regionaal

De gemeenten uit de Stedendriehoek willen gezamenlijk strenger gaan optreden bij het verlenen van ontheffingen om vrachtverkeer in de binnensteden te beperken. Dit als oplossing voor de groeiende overlast van bevoorradend verkeer in winkelstraten.

Om het voor vervoerders interessanter te maken om als duurzaam alternatief te kiezen voor Stadsdistributie wordt het aantal overslagpunten in de regio uitgebreid. Deze intentie hebben betrokken partijen eind april uitgesproken tijdens de bijeenkomst ā€œStadsdistributie in de Stedendriehoekā€.

De partijen gemeenten, vervoerders en stadsdistributie spraken met elkaar op initiatief van Delta en Sallcon. Beide SW-bedrijven verzorgen al jarenlang Stadsdistributie in respectievelijk Zutphen en Deventer.

web design